miercuri, 10 octombrie 2012

GOMA = "Bărbosul" = "Grama" = "Gom"("S-au estompat din memoria sentimentală momentele de satisfacţie pricinuite de publicarea cărţilor mele în Occident. Totuşi, pot aşeza la locul cuvenit telegrama primită la Bucureşti, expediată din Frankfurt pe Main, la 14 octombrie 1971, sunînd:
BUCURIE BUCURESTI APARUT OSTINATO STOP
DIETER (Schlesak, completez eu).
Atunci am trăit o intensă bucurie: că publicasem (simultan la Suhrkamp, la Gallimard, eu ştiam că şi la Rizzolli) − dar mai cu seamă eram convins: apariţia în Occident va determina (cum? habar n-aveam) editarea şi în România a cărţilor mele.
M-am înşelat: au trecut 19 ani până să-mi apară o carte în limba română, în ţara mea, România. Din nefericire, bucuria a fost de scurtă durată: întâiul volum al meu editat în România, la Humanitas, Culoarea curcubeului, a fost ex-tras din librării, trimis în depozit, iar după 3 ani, trimis la topit.")
(Paul Goma, 1999)în timp ce intelectualitatea română, cu rare excepţii, se descurca...

GOMA = "Bărbosul" = "Grama" = "Gom"

„Plan cu măsuri pentru compromiterea şi neutralizarea lui «Grama», aprilie 1972”Punctul 5 al secţiei „B. Măsuri tehnico-operative”: „Vom studia posibilitatea efectuării unei percheziţii secrete la domiciliul lui PAUL GOMA şi la locul său de muncă. În acest scop, cu ajutorul informatorilor «George» şi «Ruxandra»[,] vom căuta să obţinem c[h]eile atât de la locuinţa susnumitului cât şi de la birou. Avem în vedere că prin realizarea acestei măsuri să putem verifica conţinutul ultimelor manuscrise ale lui PAUL GOMA, să sustragem unele materiale sau să le fotocopiem.” (DUI, nr. 2217, vol. 2)
 
„Plan cu măsuri pentru compromiterea şi neutralizarea lui «Grama», 6 mai 1972”:
 „În cercurile scriitorilor de prestigiu din ţara noastră se comentează cu indignare faptul că GRAMA este lăsat să-şi desfăşoare nestingherit acţiunile sale insolente şi că asupra lui nu se iau măsuri care să-l oblige la o atitudine corectă, atât ca scriitor cât şi ca cetăţean. (...) propunem a se aproba realizarea unor acţiuni care să ducă la compromiterea lui GRAMA în cercurile culturale din ţară şi din străinătate. Aceste acţiuni urmăresc să afecteze totodată şi cercurile ziaristice şi editoriale din occident, interesate din punct de vedere comercial şi politic în cazul lui GRAMA. (...) Acţiunile să aibă la bază ideea că activitatea lui GRAMA este ispirată de organele unor «puteri străine» interesate să creeze dificultăţi României în politica sa internă şi externă. (...) pentru a deteriora unitatea intelectualilor români în jurul partidului şi să afecteze prestigiul internaţional al României. (...) Ideea este verosimilă având în vedere opiniile exprimate deja de mai mulţi oameni de cultură, că neluarea unor măsuri asupra lui GRAMA nu se poate explica decât prin existenţa unor interese politice speciale. (...) La început se va crea atmosfera corespunzătoare în rândul oamenilor de cultură din ţară şi în următoarea etapă aceasta să-şi producă ecoul în cercurile similare din străinătate. (...) Instructajul surselor va fi făcut de maniera unor «confidenţe scăpate» de ofiţerul de legătură, într-un context anume, astfel încât să înţeleagă sensul voit al instructajului, dar nu şi faptul că este o acţiune organizată. (...) În mod concret versiunea va fi lansată în următoarea ordine: În ţară: - În anumite cercuri din conducerea  Uniunii Scriitorilor. Urmărim astfel ca persoanele respective, transmiţând verisiunea în cercuri mai largi, să-i asigure autoritatea, ca fiind aflată de la surse competente, la care au acces prin poziţia lor oficială. Avem în vedere anumiţi membri ai conducerii Uniunii despre care cunoaştem că difuzează cu uşurinţă unele informaţii la care au acces prin funcţia pe care o ocupă.
  - În mediul unor scriitori de prestigiu care s-au manifestat indignaţi de faptul că autorităţile nu iau măsuri împotriva lui Paul Goma. Scontăm pe faptul că versiunea (noastră va adânci indignarea lor şi) va stimula (manifestarea) difuzarea acesteia în cercuri mai largi.
  - În cercurile unor femei care frecventează lumea scriitorilor. Cunoscând curiozitatea acestora faţă de diferite evenimente din viaţa particulară a scriitorilor şi obişnuinţa de a le discuta şi chiar exagera, apreciem că versiunea noastră va circula cu uşurinţă în asemenea cercuri.
    În străinătate:
    În rândul emigraţiei de la Paris şi a celei legionare din R.F. a Germaniei care se preocupă de viaţa literară din ţara noastră şi mai ales de faptele care contravin politicii oficiale culturale a statului nostru. Mai avem de asemenea în vedere suspiciunea permanentă a acestora faţă de cetăţenii români care se bucură de audienţă în cercurile occidentale.
-  În rândul vârfurilor culturale franceze care au manifestat interes pentru «cazul GRAMA» (Goma). Luăm în consideraţie faptul că aceste persoane manifestă simpatie faţă de politica internaţională a României şi în deosebi a modului inteligent în care rezolvă anumite dificultăţi în relaţiile cu unele ţări (socialiste). Aflând versiunea noastră ne aşteptăm la o reacţie defavorabilă lui (GRAMA) Goma ...”
...şi aşa mai departe, pe câteva pagini, inclusiv scenarii ce-i privesc pe ziariştii străini, serviciile de informaţii străine, compromiterea lui Goma prin compromiterea soţiei sale etc. (ibidem)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu