sâmbătă, 30 iunie 2012

tristeţe

patrie pentru tatăl meu

să plângi de oboseală în răgazul dintre neputinţă şi lacrimi. vecinii de la bloc nu se pot conecta deplin la ficţiune. deranjaţi de muzica simfonică îţi bat în calorifere. ei nu ştiu că eşti atât de obosită. tatăl tău se stinge undeva departe de nefericita asta de ţară. Bucureştiul e un oraş cum nu e altul. o capitală în care mizeria este atât de rezistentă la cultură. niciun concert de vioară nu poate ridica oboselii tale ziduri până la ceruri. înăuntrul cărora să şopteşti: aici e sânul patriei tale tată.
iart-o.

joi, 28 iunie 2012

Una din urmările cedării din 28 iunie 1940

[textul nu are note de subsol, fiind conceput ca voce de enciclopedie]


 

REPATRIEREA CETĂŢENILOR SOVIETICI

Este o sintagmă sovietică, aplicată în România după semnarea Convenţiei de Armistiţiu la 12 septembrie 1944.
27 august 1989, Chişinău, foto Andrei Vartic
Decretul Prezidiului Consiliului Superior al URSS din 8 martie 1941 stabilea cine este considerat cetăţean sovietic. Deveniţi cetăţeni români în 1918, prin voinţa liber exprimată în virtutea principiului autodeterminării naţionalităţii, locuitorii Basarabiei şi Bucovinei de Nord au fost asimilaţi după 28 iunie 1940, în mod colectiv, cetăţeniei sovietice. În absenţa unei convenţii bipartite care să reglementeze o situaţie de acest gen, trebuia să se recurgă la normele Dreptului Internaţional. Potrivit Statutului Curţii Internaţionale de la Haga, unul din principiile esenţiale de care trebuia să se ţină seama era cel al autodeterminării naţionalităţii, adică dreptul de opţiune rezervat individului care trece de la statul cesionat la statul cesionar, drept de care basarabenii şi bucovinenii nu au beneficiat. Chiar dacă locuitorii aparţinând unui teritoriu cesionat primeau automat şi în mod colectiv cetăţenia statului cesionar (URSS), aceasta nu era valabilă în afara exercitării dreptului de opţiune. Cetăţenia devine efectivă, de drept, numai ca efect al acordării dreptului de opţiune. 
Decretul din 1941 a stat la baza art. 5 al Convenţiei de Armistiţiu, care obliga statul român la „r.c.s.” în URSS. Românii basarabeni şi bucovineni care părăsiseră teritoriile cedate de România în iunie 1940, precum şi aceia care nu se aflau în teritoriile cedate în momentul anexării, au fost vânaţi. În mod firesc, şi nu în condiţii de forţă, indivizii respectivi nu intrau sub incidenţa legilor statului în cauză, iar statutul lor nu mai putea fi pus în discuţie de evenimente politice ulterioare.
Până la 16 martie 1944 (din Basarabia) şi până la 24 mai 1944 (din Bucovina) se refugiaseră, de teama sovieticilor, 82 580 de basarabeni şi 32 958 de bucovineni, aflaţi în evidenţa planului de evacuare. Au mai fost alte zeci de mii care au plecat pe cont propriu.
Art. 5 al Convenţiei de Armistiţiu prevedea pentru România obligativitatea de a înapoia „în ţara lor” pe toţi prizonierii de război sovietici şi aliaţi, precum şi pe „toţi cetăţenii internaţi şi pe cei duşi cu sila în România”. În absenţa unei înţelegeri prealabile româno-sovietice în privinţa stabilirii cetăţeniei acelora care plecaseră din Basarabia şi Bucovina de Nord, CA(S)C a impus identificarea şi trecerea tuturor acestora pe liste. Comunicatul MAI din octombrie 1944, după ce făcea cunoscute prevederile art. 5 al Convenţiei, îi îndruma „pe cetăţenii sovietici şi aliaţi” să se înscrie „de urgenţă”, după cum urmează: cei aflaţi pe teritoriul rural – la preturi; cei aflaţi pe teritoriul urban – la chestura sau la poliţia oraşului respectiv; în Bucureşti, înscrierea se făcea în strada Theodor Aman 12, zilnic între orele 9-12. Termenul limită pentru înscriere era 10 octombrie 1944 (ulterior, a fost prelungit până la 20 octombrie). „Calitatea de cetăţean, internat, mutat cu sila sau refugiat” urma să fie stabilită prin acte personale, iar în lipsa acestora pe bază de investigaţii făcute de autorităţile locale, „pentru a se constata că petiţionarii în adevăr au calitatea notorie de internaţi, aduşi cu sila sau refugiaţi”. La 23 octombrie 1944 a plecat spre URSS primul grup de 600 de persoane, din Gara de Nord. Un comunicat al postului Radio Moscova din 29 ianuarie 1945 anunţa că până la acea dată numărul „cetăţenilor sovietici repatriaţi” în URSS, „evacuaţi forţat din România”, a fost de 58 882 de oameni.    
Grl. Golikov declara în noiembrie 1944: „persoane ostile statului sovietic se forţează ca prin înşelăciuni, provocări etc., să învenineze conştiinţa cetăţenilor noştri, forţându-i să creadă într-o îngrozitoare şi monstruoasă calomnie, adică aceea că patria sovietică i-ar fi uitat, că s-ar fi depărtat de la ei şi nu-i mai consideră ca cetăţenii ei. Aceste persoane intimidează pe concetăţenii noştri, asigurându-i că în caz de întoarcere a lor în patrie, ei vor fi obiectu[l] unor represiuni... ţara sovietică a păstrat amintirea [lor] şi se îngrijeşte de cetăţenii săi care au căzut în robia germană. Ei vor fi primiţi ca fii ai patriei...”.
Până la 3 decembrie 1944 plecase deja al şaptelea grup de 600 de „cetăţeni sovietici”, iar la 17 decembrie un grup de 595 de „copii originari din teritoriile sovietice [Transnistria], vremelnic contropite de hoardele fasciste”.
Conform datelor Serviciului Special pentru Repatriaţii Aliaţi, la 20 octombrie 1944 erau înscrişi pentru Bucureşti 1 556 „cetăţeni sovietici”, iar pentru provincie – 1 347. Pentru alocaţia de întreţinere şi indemnizaţiile de echipament statul român a plătit celor înscrişi pentru repatriere (în Bucureşti) suma de 46 milioane lei. Alocaţiile au încetat începând cu data de 21 octombrie 1944, fiind înlocuite cu 3 mese pe zi la cantine special înfiinţate: în Pasajul Imobiliar, Cantina Victoria, Cantina Splaiul Independenţei, Cantina Buzeşti. Asistenţa medicală era asigurată în căminele de copii din şcoala Pia Brătianu (fete) şi Căminul de Ucenici Obor (băieţi). Restul persoanelor au fost cazate în hotelurile Palace, Paris, Milano, Kiriazi, Universal, Modern, Dacia, Bratu, Lyon, New York, Lux. Pentru igiena corporală aveau la dispoziţie, în mod gratuit, băile şi deparazitoarele Vâlcov, Zerlendi, Basarab, Azilul de Noapte.
Considerându-se cetăţeni români, mulţi basarabeni şi bucovineni au făcut declaraţii de naţionalitate română la primăriile localităţilor în care se aflau. Prin aceasta sperau să poată rămâne în România, fără a mai intra sub incidenţa art. 5. Dar la 14 iunie 1946 se mai punea încă problema „sabotării” executării Convenţiei de Armistiţiu. MAI transmitea Ordinul circular nr. 156 861, urmare a cererii Comisiei Aliate de Control (Adresa nr. A 791/ 29 mai 1946), în care se cereau „informaţii despre toate cauzele aflate în curs de cercetare sau judecată în legătură cu persoanele care sabotează executarea Convenţiei de Armistiţiu şi să se întocmească un tablou care să cuprindă următoarele rubrici: 1. Numele şi prenumele persoanei implicate; 2. Numele tatălui; 3. Naţionalitatea; 4. Ocupaţia; 5. De ce partid politic aparţine; 6. Situaţia socială; 7. O expunere scurtă a felului infracţiunii; 8. Când a început cercetarea; 9. Unde se găseşte dosarul; 10. Unde se găseşte în prezent infractorul”.
La 6 noiembrie 1946, alt Ordin circular (Nr. 422 12 A) interzicea eliberarea certificatelor de naţionalitate română „pentru a nu se mai crea confuzii între naţionalitate şi cetăţenie”, decizie argumentată prin aceea că „este interzis a se stabili originea etnică”.                       
Problema „cetăţenilor sovietici” era încă discutată în 1948, după încheierea Tratatului de Pace, cu o strategie uşor schimbată. Ordinul circular din 7 aprilie 1948 prevedea pentru „foştii” locuitori ai Basarabiei şi Bucovinei de Nord, veniţi în România între 1941-1945, „doritori a se repatria, că li se acordă fără nici o dificultate dreptul de înapoiere la locul natal în contul Guvernului Sovietic...”. Este evident caracterul duplicitar al MAI: „Se va explica acestor locuitori că repatrierea lor se face numai pe baza dorinţei lor liber consimţite/ exprimate/. Nici un fel de constrângeri nu se vor face pentru repatrierea lor, de asemenea nu se vor face nici un fel de greutăţi acelor persoane care ar dori să se bucure de dreptul lor de repatriere... Reprezentanţii Serviciului de Repatrieri vor avea convorbirea numai cu locuitorii ce doresc a se repatria benevol în Uniunea Sovietică, cărora le vor da explicaţii în legătură cu formalităţile de repatriere.
Aceşti reprezentanţi nu vor efectua nici un fel de constrângeri pentru a determina repatrierea”.
Speriaţi de „binefacerile” regimului comunist, nedorind să se întoarcă în URSS, mulţi dintre ei au reuşit să îşi falsifice actele pentru a putea rămâne în România. Ana Gavrilă (soţia luptătorului anticomunist Ion Gavrilă-Ogoranu) îşi aminteşte cum zeci de studenţi bucovineni şi basarabeni din zona Sibiului le-au cerut ajutorul ei şi primului soţ (Petru Săbăduş, mort în detenţie ca urmare a torturilor la care l-a supus directorul penitenciarului Gherla – Petre Goiciu). Pe unul dintre ei, Dan Dumitrescu, l-au ajutat toată iarna, până când a reuşit să-şi facă rost de acte false cu ajutorul unui alt student, bucovinean, care se numea Havrilescu. Eufimie Goma, ajutat de fiul său minor, a reuşit să confecţioneze astfel de acte pentru familia sa, dar şi pentru mulţi alţi basarabeni refugiaţi în România. O parte a celor rămaşi au ajuns, în cele din urmă, în închisorile politice româneşti.
După 10 februarie 1947, situaţia basarabenilor şi bucovinenilor „repatriaţi” cu forţa din România în URSS, printr-un Armistiţiu care încălca norme de drept internaţional, a devenit legală, fiind „legitimată” în favoarea părţii sovietice, prin semnarea Tratatului de Pace de către Naţiunile Unite şi România. Majoritatea românilor basarabeni şi bucovineni „repatriaţi” în Uniunea Sovietică după octombrie 1944, acuzaţi de trădare, au fost trimişi în GULAG, pentru a participa la „reconstrucţia patriei socialismului”.

Bibliografie: ANIC, fond MAI, Direcţia Administraţiei de Stat, dos. nr. 27/ 1941, nr. 80/1945, ff. 1, 11, nr. 89/1945, f. 5, nr. 2/1948, f. 23; ibidem, Inspectoratul General Adm. – Reg. IV Buc., dos. nr. 173/1945, ff. 50, 60, 141, nr. 202/1946, f. 196, nr. 216/1946, f. 29, nr. 201, vol. 1/1945-1946, ff. 239, 243; 23 August 1944. Documente. 1944-1945, vol. III-IV, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985; Lidia Brânceanu, Adina Berciu-Drăghicescu, Basarabenii şi Bucovinenii. Între drept internaţional şi dictat. Documente. 1944-1945, Casa de Editură şi Presă Şansa, Bucureşti, 1995; Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, Editura Moldova, Iaşi, 1991; Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, Sovietizarea României. Percepţii anglo-americane. 1944-1947, Editura Iconica, Bucureşti, 1993; Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990; Gheorghe Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României, 1939-1965, vol. III, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983; Paul Goma, Arta refugii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991; Marin Radu Mocanu (coord.), România – Marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial. Documente, vol. I, Arhivele Statului, Bucureşti, 1994; „Moldova”, an II, nr. 3(8)/iunie 1991; Ioan Scurtu (coord.), România. Viaţa politică în documente. 1945, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994; Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot împotriva României. 1939-1947, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1994; „Universul”, 9 septembrie 1944, 4 octombrie 1944, 23 octombrie 1944, 3 noiembrie 1944, 13 noiembrie 1944, 20 noiembrie 1944, 7 decembrie 1944, 20 decembrie 1944.
FLORI BĂLĂNESCU

luni, 25 iunie 2012

Ultimul refugiu
Gropanul din grădină, săpat de străbunicii mei
Lumea cunoscută îşi desăvârşeşte
dezechilibrul
lacrimă cu lacrimă 
aşa cum din vechimi se adunase 
memoria. nu există rezerve de conştiinţă
fără iubire
Tratarea amneziei este prioritate
planetară. izbăvirea nu aşteaptă
iertarea falşilor îngeri 
incompatibili cu ultimul refugiu 
al speciei

sâmbătă, 23 iunie 2012

de noaptea Sânzienilor, un descântec vechi (al meu)


descântec

sânziene "culese" din Piaţa Rahova, de la o ţigăncuşă
picătură de-ametistă
copilă într-o batistă
de lavandă
unde-o pui
capul în perini pelină
să-ţi şeadă...
se ofileşte şi-nfloreşte
de-ţi sparie-amurgu’
şi-ţi turbură sârgul
floare de sânziană
când noaptea-i pe geană
culcată spre ziuă
cuibărită în piuă
cin’ te-o-ntreba de ea n-o afla
da’ spune-i că-i picătură
de rouă ascunsă
pe culmea florii
când te-apucă zorii
şi-şi scutură norii
de zi şi de-amurgă
dulceaţa visării
atunci
cânte cocoşii
picure sorii
tu să te-abaţi
c-un dram de noroc
de ţi-o fi soroc...
prin poiana perilor
în crâng de mărgăritare
să ieşi în ogoare
şi să dai strigare
să faci drum întors
dincoa’ de hotare
s-o mângâi duios
că-i floare de chin
mândră ca un crin
făclie dulce-
levănţic-amiroasă
cu dragoste ascunsă
de chipa(mo)roasă
în mugure-aprinsă...
scăldată la miez
de noapte
în laptele cucului
descântată
cu petală de lipic...
frunzuliţă de păştiţă
cine-n lume se porneşte
şi de-o da de bogdaproste
peste floarea de-ametistă
ielele să-l ocolească şi
iubirea-l oblojească
de tristeţe şi descânt
şi s-o ţină la prijoană
pe-o trupină de brustur...
ursită celui ce nu cată
deşertăciunea
în lemnul de zadă
ci fierul stelelor şi-
untişorul pământului...
Luna şi cu Soarele cearnă
umbra iepuraşului pe
muşchiul tufanului...
în clipa vrăjită sub spuză
când ies fetele la gârlă
lângă trestie de-o afli
din suflet s-o cântăreşti
şi cuminte s-o iubeşti...

miercuri, 20 iunie 2012

Chiar suntem amnezici?

Cum poţi să te consideri intelectual şi să te bucuri că a fost Adrian Năstase condamnat la 2 ani? În 2012? Nici măcar uşurare nu simt, pentru că nu se rezolvă nimic. Sentinţa asta nu mai funcţionează nici măcar ca exemplu pozitiv într-o pedagogie cât-de-cât naţională. Din cauza corupţilor din toate partidele, începând cu FSN, despicat în PSD şi actualul PDL (care s-a grăbit să-şi adauge "liberal" ca să-şi piardă urma), şi ajungând la PNL. PNŢ a dispărut, dar securiştii care l-au distrus ar fi trebuit să răspundă. Sunt corupţi moral.
Din corupţia morală pornesc minciuna, crima, furtul calificat.
Unde sunt marile procese în care să fi fost judecaţi responsabilii pentru mineriade, pentru vinderea flotei, pentru tratatul cu Ucraina, pentru toate distrugerile care ne-au şubrezit bruma de demnitate pe care credeam că am recuperat-o în decembrie 1989?
Unde sunt vinovaţii pentru distrugerea patrimoniului naţional?
Ştiu, astea sunt întrebări din seria: "Cine/ Unde sunt teroriştii?"
Cum se mai poate entuziasma un om care-şi câştigă existenţa muncind exclusiv cu creierul: "Uraa! Justiţia din România funcţionează!"?
Repet: în 2012, în România.
Entuziasmele astea necugetate ale intelectualităţii sunt explicaţia pentru cocina morală în care ne aflăm. Azi cu Iliescu, mâine cu Constantinescu, poimâine cu Băsescu... se mizează pe natura amnezică a românului. Dar nu-i chiar aşa. Nu suferim toţi de amnezie.
Şi, ca să nu mă tragă cineva de păr că am uitat [sic] să-l pomenesc pe GOMA: un popor fără hârtii nu are nicio şansă! (uite că i-am adaptat zicerea) Aşadar, sunt optimistă, cu tot pesimismul meu: hârtiile bravilor noştri intelectuali, care şi-au asumat curajul de a fi liberi, după ce a picat dictatura, există! Pot fi citite, recitite, citate (atenţie, nu plagiate, veţi avea surpriza, pe alocuri, să plagiaţi un plagiator!)  Şi pot fi puse-n oglindă cu scrierile puţinilor români liberi.
 

Totuşi, cu demnitatea noastră cum rămâne?


(aşa este, stimaţi scriitori şi intelectuali români, puţinii noştri curajoşi, bărbaţi şi femei cu sufletul în creier şi cu creierul în inimă, nu au ştiut niciodată cum este să faci calcule de "acum nu e momentul" luate câte un infinit... până ne vine apa la moară, ne vine bine, nouă şi alor noştri...)

Stimaţi cititori, acesta este un text scris în 1990! Nu ezitaţi să căutaţi în curând volumul 2 (1990-1998) din Scrisurile lui Paul Goma. Şi dacă nu aţi citit vol. 1 (1971-1989), căutaţi-l, veţi avea răspuns la multe nedumeriri.
Care-i diferenţa esenţială dintre ce scrie Goma (de zeci de ani) şi ce produc funcţionarii culturali ai României? E simplu de observat: Ce a scris GOMA va fi valabil pentru copiii şi nepoţii noştri în veac, întru înţelegerea lumii nepotrivite pe care le-o lăsăm... REZISTENŢI ŞI REZISTENTE[1]

Confratele nostru Paul Goma nu are darul complezenţei şi nici nu râvneşte la el. Textul scrisorii sale ne pune în faţa unei probe: înţelegerea colegială a individualităţii creatoare, chiar într-o expresie ce poate părea stânjenitoare.
Pe cei cărora tonul scrisorii le va apărea şocant, îi rugăm să-şi aducă aminte că Paul Goma s-a dezobişnuit (ori nici n-a avut vreme să se obişnuiască) cu strategia autohtonă de a înveli reproşurile într-o prudentă haină stilistică, îndeajuns de subtilă încât să menajeze raporturile reciproce. Însă credem că nu era cazul ca, în aceste ultime luni, să adăugăm vinovăţiilor vechi altele noi; ar fi fost de dorit ca memoria noastră, struţul dreptăţii, şi de ce nu? prietenia, gratitudinea colectivă să funcţioneze altfel. Desigur, Paul Goma nu ştie în ce tensiune, oboseală şi grabă se lucrează la ora actuală la Uniunea Scriitorilor – ca în întreaga Românie, de altfel, astfel încât deficienţele sunt aproape inevitabile: deficienţe pentru care mă consider responsabilă în egală măsură, ca membră la conducerea provizorie a Uniunii Scriitorilor. (Gabriela Adameşteanu)

Paris, 1 aprilie 1990
Dragă Gabriela,

Cu acest prilej îţi mulţumesc încă o dată pentru interesul purtat şi timpul acordat – mie. Cât despre un eventual interview... Iertare, n-o să pot (n-o să mai pot) răspunde întrebărilor tale publice; şi publicabile. Să zicem că m-am răzgândit; să mai zicem că m-a descurajat soarta celorlalte răspunsuri (la celelalte întrebări ale tale – trimise de-aici prin Manolescu, în 6 februarie, ajunse la Bucureşti – prin Nedelcovici! – în jur de 20 martie); nu va fi contînd această zăbavă pentru Manolescu şi a lui Românie literară, eu însă nu lui şi nu Romlitei le destinasem – deci, în ochii mei, contează. Aşa că, chiar dacă a ajuns textul meu până la tine, te rog păstrează-l, nu-l da publicităţii; a trecut atâta timp peste el, a ieşit din el timpul meu, altul...
Aceste din urmă două luni nu s-au scurs lin, uns, precum apa lingînd penele gâştei din zicală. Am fost şi eu obligat la bilanţ; şi eu mi-am modificat testamentul, date fiind noile împrejurări. Rezultatul – parţial – l-am comunicat deunăzi lui Sorescu (în mereu neobosită trecere-prin-Paris). I-am zis:
― Acum, că puţini aţi fost, mulţi aţi rămas şi cu toţii opozanţi neînfricaţi, eu unul v-aş încurca, v-aş sta în cale când voi, strigînd: „Uraaa!”, veţi năvăli întru decisivul atac al împărţelii mămăligii binemeritate – aşa că nu-mi rămâne decât să-mi fac autocritica şi să-mi iau angajamentul că nu voi tulbura pe nici unul din cei 23 milioane de rezistenţi şi rezistente, opozanţi şi opozante tricolore, în frunte cu Securitatea poporului, călăuziţi de gândirea Partidului Uniccomunist (Român), pe cele mai înalte culmi ale iliescismului brucanator de la oraşe şi sate – amin!
Fireşte, vorbesc de neînfricaţii revoluţionarnici, cei ce acum, după moartea Naşului, cu nemaipomenit curaj îl înjură de mamă şi de alfabet şi îi scriu numele cu literă mică – asta mai zic şi eu sfidare şi pedeapsă – şi ia să cuteze vreun ne-neaoş să le corecteze extemporalul...
Şi i-am mai zis lui Sorescu:
― Aşadar, în noile condiţii, pe mine mă interesează, în mod cu totul interesat (nu e pleonasm, ai să vezi), doar două persoane de pe întinsul patriei dragi şi dorite. Prima: Gabriela Adameşteanu – ea a scris despre mine şi încearcă să-mi publice Patimile după Piteşti la editura „Cartea românească”; a doua şi ultima Gabriel Liiceanu – el încearcă să-mi publice la editura lui, „Humanitas”, Gherla, şi cartea de mărturii despre 1977... Oricum, ei doi, Gabrielii, nu consimt la tăcerea cu care mă tratarisesc iubiţii mei colegi şi dragi tovarăşi scriitori Români din România viitoare[2]. Doi, dar buni – fiindcă îmi fac mie bine... La care Sorescu:
― Lasă, bătrâne, că de ce să păstrăm vechi rachiune, că de ce să nu ne bucurăm că, pe de-o parte, să fim foarte strâns uniţi, şi de-o altă parte să conlucrăm, să ne, ca pân-acum, întrajutorăm...
― Întrajutorează-mă!, îi zic. Publică-mi în editura Dtale, „Scrisul românesc”, romanul Gardă inversă, promis după insistenţele Monicăi Lovinescu, şi asigurările cu nu eşti chiar atât de ‘oţ lunecos-fricos, şi or să fie trei persoane interesante în România eternă – mă mulţumesc cu doar trei... şi i-am pus în braţe manuscrisul (trei kile şi trei sute grame).

Dragă Gabriela,
Mă uit şi eu, ca boul, la poarta vouă şi văz data scrisorii de faţă: 1 aprilie 1990. Ţie îţi evocă Păcăleala de întâi Aprilie – şi mie:
― de 1 aprilie 1970 (car’va’zică; douăj’ de ani de-atunci, în cap), eu aşa cum mă vezi, eram deja un interzis (ultima oară publicasem un fragment de ceva în martie, acelaşi an ’70).
― de 1 aprilie 1977 (carevasăzică în urmă cu 13 ani), eu eram niţel arestat (la Rahova, între labele generalului-ministru Pleşiţă, prieten bun al lui Caramitru şi al lui Voican);
― cam la două săptămâni după arestarea-mi, Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România mă excludea din rândur’li săli: ca ne-bun (scriitor): ca ne-ştiutor de românească: ca, în general, un element şi-un individ ce eram eu – şi trebuie să recunosc: eram, mamă, mamă...
Aşa că atunci când mă uit peste gard – şi peste umărul interzişilor de la Bucureşti şi văz: opt luni, îmi zic:
 ― Păi, domnule: dacă Paleologu, pentru opt luni de interdicţie, s-a ales cu o ambasadă; Şora, Pleşu, cu câte un minister, atunci Tudoran ar trebui să primească un prim-ministeriat! Iar eu, ca mai îmbătrânit în rele, un tron-regal – nu?
Nu! Tudoran şi cu mine – şuturi în fund şi trimiteri de unde-am venit! Căci aşa este ea, viaţa: unii trudeşte şi se canuneşte, alţii profiteşte şi benchetuieşte, vorba folclorului nou – dar nimeritor. Am citit într-o broşură precum că Tavi Paler şi-a turnat cenuşă în cap, de faţă cu Tudoran, à propos de mine – la care „americanul” a zis că şi el şi-ar, dacă l-ar lăsa Cora; mare lucru, ‘tocritica asta la casa omului. Mi-o fac şi eu – pe viţăvercea: ce-mi trebuia mie să iau gardurile-n coarne, în ’68 – nu şedeam bine pe fesile meli personali?, şi dacă eram băiat bun (ca Ţoiu – ca el ajungeam): autor stimat de cititori şi recomandat călduros, ca exemplu de urmat, altor scriitori, de către tovarăşii noştri cu pixuri pe epoleţi; şi dacă eram de comitet, ajungeam chiar ca Platon Pardău – dacă mă străduiam, chiar ca Săraru! Chiar ca Titus Popovici – adică nu, el fiind Unic.Dragă Gabriela,
Nici în glumă nu mă întreb cum de iubiţii mei colegi (de breaslă) din conducerea Uniunii Scriitorilor n-au mişcat un deget în 1970, când am fost interzis – din motive de Ivasiuc. Cine să fi mişcat degeţelul: Manolescu?, Szasz Janos, bunul meu prieten? Dar toată lumea ştie că Szasz e pâinea lui Dumnezeu – până la „politică”; atunci se îmbată, fulgerător (eh, alcoholul ca alibi, la scriitorul român, maghiar, german şi mai ales de alte!); şi nu mai ştie. Iar dacă el nu mai ştie, cum să te apere: în neştiinţă?; în neştire?
Nici în glumă nu mă întreb cum de colegii mei n-au ridicat un deget, în aprilie 1977, când am fost exclus – de ce-ar fi făcut-o?; din nou, cine: eternul Hăulică? Doinaş? (atenţie, îi numesc numai pe cei buni). Păi, soro, scriitorul român, ăla autenticu’, el face cultură, nu natură (pardon: politică)! Iar când scriitorul la Români face cultură, măi, frate, să nu fie tulburat de nimeni, cu nimicuri, cu fleacuri ne-estetice (ca eticele, de-o pildă)! Iar acum, în 1990, să nu care cumva să-i atragi atenţia scriitorului la Români că el a făcut cultură-în-patru labe, că se supără foc şi te azvârle afar’ din ţărişoara numai a lui, Rrrromânìca.
Eu unul n-am fost nici opozant, nici disident şi nici n-am făcut cultură patrupedă (mă întreb ce se întâmpla dacă eram noi miriapozi – dar tot tricolornici)...
Eu unul m-am străduit să am un comportament normal – nu cred că am reuşit, dar Dumnezeu mi-e martor: mi-am dat silinţa; cât am fost în România, am vorbit liber, tare; am scris liber şi dacă nu m-au publicat Românii mei, am trimis străinilor – şi am anunţat; mă simţeam om liber, primeam jurnalişti străini, dădeam interviuri în care îl criticam (din 1971) pe Ceauşescu – evident, în presa occidentală; atunci când aveam mâncărici epistolar, mă adresam public, fie altor scriitori: Ţepeneag, Böll, Emmanuel, fie direct lui Ceauşescu („La Palatul Regal”) – în nici un caz nenorocitului „Stimat(e) Preşedinte al Uniunii Scriitorilor”, cum au făcut ditamai Paleologu, Şora, Doinaş, Paler (de Hăulică nu mă mir); şi nu unui prăpădit de şef de secţie cu „Stimate tovarăşe Croitoru” – chiar aşa... Dar cine-i Croitoru, oameni buni (şi stimate tovarăş’ Pleşu)?
Eu unul n-am fost disident, nici revoluţionar; eu, unul, nu m-am războit, postum, cu Ceauşescu, acuzîndu-l de toate relele; chiar şi de laşitate; recunosc, cu modestie: nu-i scriu numele cu literă mică; mi-a fost adversar cât a fost în viaţă şi la putere – şi atotputernic (iar eu un nimic şi, în plus, un „caz”, un ins cu totul singur), dar, orice-ar zice băieţii de azi: eu m-am înfruntat cu Ceauşescu, pe mine nu m-a bătut la palmă un oarecare tovarăş Croitoru – ca pe tovarăşul Pleşu Andrei. Apoi eu nu m-am temut de Securitate; a dat ea, i-am dat şi eu peste bot.

Dragă Gabriela,
Mă mai uit la data scrisorii mele: 1 aprilie 1990, şi-mi zic: Dacă nici azi n-a venit poşta din România atunci poa’ să nu mai vină. S-au făcut 100 (una sută) de zile de la 22 decembrie; eu nu sunt Penelopa ulişilor din conducerea – oricât de provizorie a Uniunii Scriitorilor, ca să mai aştept venirea... unei scrisori dinspre Uniune către mine, personal, prin care să fiu încunoştinţat, personal, că am fost, personal, re-primit – eu, cu numele meu propriu, cel cu care semnez cărţile (totuşi!).
Acum, după una sută zile (cam mult, zice un răuvoitor!), înţeleg:
Trebuie să fie multă măgărie (repet: măgărie), acolo, la voi, la Uniune, dacă Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au trebuit să aştepte „lotul II”, ca să fie făcuţi membri de onoare. Hai să zicem că Dinescu, preşedintele, e un aiurit, o hahaleră, apoi Gloria (de altfel, meritată) i-a ars o directă de dreapta în plină strungăreaţă – dar înţeleptul Doinaş? Dar subtilul Simion? Dar rafinatul Manolescu? Sunt aceştia duşmani ai Monicăi şi ai lui Virgil?, au, din contră – era să zic adevărul... Şi-atunci, de ce, în primul moment (de Crăciun), au fost cooptaţi ca membri de onoare doar Ionesco şi Cioran, însă nu Monica Lovinescu şi nu Virgil Ierunca? Iar într-un târziu (fiind ei, cei numiţi, ocupaţi cu rivuluţia, cea care trebuia luată din mers ca tramvaiul la curbă), când au fost, totuşi, cooptaţi, de ce au fost băgaţi la grămadă – într-o companie cu totul onorabilă, însă cei care au aranjat acest „lot”, să se oprească niţel din rivuluţia pe care o fac ei, după, să se întrebe – şi să-şi răspundă: dacă nu ar fi existat Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, cât/ câţi din(tre) scriitorii din ei, din fiecare, ar fi supravieţuit albanizării?; dacă nu ar fi existat Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca – vreme de patruzeci de ani, la cheremul, la dispoziţia scriitorului-român-în-trecere-prin-Paris (în deplină conspirativitate – care m-a făcut să spun veninos: „Fiecare cu ce merită: Polonezii cu Solidaritatea, Românii – la Paris – cu Clandestinitatea!”), ţinînd seama de dorinţele, ofurile, chiar schimbările-de-tactică (n-am spus: schimbările de opinie...) ale bravilor, dârjilor scriitori Români din România – cum ar fi arătat literatura română azi? Nici Doinaş, nici Simion, nici (mai ales) Manolescu nu au făcut... politică; ei au făcut, nu-i aşa, cultură – dar au făcut ce au făcut, cu încurajarea, ca să nu spun ajutorul, Monicăi Lovinescu şi al lui Virgil Ierunca. Şi care este, nu răsplata, ei nu aşteaptă răsplată pentru ce au făcut, ci recunoaşterea unui adevăr? Întâi „uitarea”; apoi bagatelizarea activităţii lor pe altarul, nu doar al literaturii române, ci şi pe cel al mofturilor, nazurilor, capriciilor (şi chiar al „slăbiciunilor”) literaţilor din România.
Aşa că le zic acestora, care-or mai fi:
Să vă fie ruşine obrazului!
Mă uit la dată – 1 aprilie 1990 – şi-mi spun:
Multă nesimţire trebuie să fie acolo, la voi, la Uniune. Mă întreb dacă şi asudă de efort cei din conducere, atunci când se străduiesc să uite că, de-o pildă, Tudoran nu a fost exclus la grămadă ca acum să fie reprimit la fel, cu hurta (o fi rivuluţie, dar cu ce aţi contribuit la ea voi, scriitorii Români?).
Şi mă uit la 1 aprilie 1990 şi-mi spun că şi mai încolo de Tudoran, în aprilie 1977, nici eu nu fusesem deloc exclus în grup; nici arestat; nici împins la exil – ci individual. Iar dacă Dinescu nu poate realiza această subtilitate şi elementară bună-cuviinţă, de mirare este că oameni normali, ca Manolescu, Doinaş, Simion, nu s-au gândit şi nu au consimţit la o cheltuială: costul expedierii prin poştă a unei hârtii, personalizate – totuşi, scriitorul e unu, din câte am aflat, numai Ceauşescu credea că se scrie în colectiv de muncă, la grămadă – aşa să creadă şi vajnicii anticeauşişti de după moartea Naşului?
Mă uit – ei, şi? Degeaba: nimic de făcut.
Aşadar: eu nu (mai) sunt – din aprilie ’77, de la arestare – membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Şi nici nu doresc să mai fiu.

Gabriela,
M-ai întrebat de mai multe ori: când vin în România?
Răspund: Când o să vreau să pot. Deocamdată – nu.
În primele zile de după, îmi ziceam: Termin ce am de terminat aici, cu presa, televiziunea, radioul – şi vin. Acasă.
Dar, iată: la 25 decembrie, Ceauşescu a fost executat prin Iliescu-Roman-Brucan-Voican, iar România, ţară şi a mea, a devenit doar a lor. Securiştii domnesc în continuare peste tot, în manifestaţii de stradă voicanii cer moartea intelectualilor şi alungarea străinilor – dar las’ că nici cu scriitorii Români nu mi-e ruşine: ei chiar dacă nu cer în gura mare să nu vină peste ei, la împărţeală, scriitorii exilaţi – „fugarii” le spun ei, după sugestia securiştilor, preluată în scrise de ardelenii Breban şi Zaciu şi..., au impus o asemenea tăcere, încât se aude de aici, de la Paris.
Nu-mi stă în fire să dau buzna într-o casă – chiar dacă e şi a mea şi, dacă aş ceda laudei de sine, aş zice ceea ce nu se zice – dar zic: la urma-urmei, eu am făcut mai mult, mai multe pentru România, decât... dar de ce să dau nume: să-i bag pe numiţi în... Istoria Patriei?
Aşa că nu vin în România. Nu vin, fiindcă scriitorii Români mi-au dat de înţeles că nu am ce căuta – la mine, acasă; decât eventual în vizită (ca apoi să mă întrebe Dinescu: „Şi altfel când te întorci la tine, la Paris?”, cum a făcut cu Tudoran („la Washington”); că, plecînd de atâta amar de timp, am pierdut, nu-i aşa, contactul cu glia; apoi, plecînd, i-am trădat pe ei, cei rămaşi – ştiu eu cum au supravieţuit ei „cu 200 gr salam”?, şi acela de soia! Într-adevăr, nu ştiu – de unde să ştiu?; şi, mai cu seamă, nu ştiu cum de au supravieţuit atâtor şi atâtei laşităţi...
Nu vin în România – în schimb, am să fiu prezent, acolo, pentru cine va avea chef de mine, prin cărţile pe care mi le veţi publica voi doi (şi cu Sorescu zece...).
Dacă... Dacă atotputernicii tipografi vor catadicsi să culeagă textele mele (îi cunosc pe bravii tovarăşi din 1972, de când Madam’ Zoe Buşulenga, dimpreună cu tovul Virgil Cîndea, explica jurnaliştilor francezi că ne-publicarea romanului meu Ostinato în româneşte, în România, se explică prin... hotărârea tipografilor: ei au citit manuscrisul, ei au constatat că este pornografic – deci ei, cu mâna lor, au refuzat să-l culeagă!).
...Dacă... Dacă se găseşte hârtie. Dacă – în fine, culese pe hârtie – cărţile mele or să fie distribuite.
Nu contează. Eu le-am scris. Or să fie publicate postum.
Noi însă, iubită Gabriela, o să ne mai vedem în această viaţă, pe această lume. Fie aici, la Paris, fie, cândva, la Chişinău.

Te îmbrăţişează
Paul

P.S. Această scrisoare nu este una intimă; nici una deschisă. Ci una între – să-i zicem: întredeschisă. Dacă ai posibilitatea (şi voia de la Securitate...), public-o.

[1] Textul de față este, în fapt, o scrisoare-întredeschisă adresată cu mânie şi cu disperare bunei prietene Gabriela Adameşteanu. Poartă data: 1 aprilie (1990) – nu întâmplător, ziua aniversară a destinatarei, însă a fost publicată în revista 22 ceva mai târziu, datorită mersului poştei şi... redacţiei. Nu i-a făcut plăcere aniversatei epistola mea, însă pe atunci era o persoană onestă, de aceea a publicat-o.

[2] Atrag atenţia: scrisoarea este datată – 1 aprilie 1990; pe vremea aceea nici Liiceanu, nici Monica Lovinescu, nici Sorescu nu se manifestaseră ca adevăraţi iubitori de carte, români – vorbesc de cărţile mele, distruse (nici chiar Gabriela Adameşteanu…).

luni, 18 iunie 2012

Nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu ne miroase...

Nimic nu mă motivează mai mult să rămân consecventă în convingerile mele, poate mărunte, dar măcar le am, decât reacţiile contrare ale prietenilor apropiaţi - care sunt extrem de puţini (degetele de la o mână). Nici n-am apucat să-mi revin după ultimele discuţii, că, iată, se confirmă afirmaţiile mele ce ies, se pare, din rând. Nu am militat niciodată pentru debarcarea lui HRP de la ICR sau pentru uciderea lui simbolică în Piaţa publică. Am încercat mereu să spun că această intelectualitate în care eu, cel puţin, îmi pusesem speranţele în 1990 este un eşec. Privită din perspectiva rolului pe care intelectualul ar trebui să îl aibă în cetate: acela de  supraveghetor activ, imparţial, liber. Nu poţi rămâne cu integritatea intelectuală şi morală dincolo de orice suspiciune când îndemni la încălcarea legii, când aplici discreţionar aceeaşi măsură etc. Să nu uităm numirea lui Andrei Pleşu şi a lui Mircea Dinescu în Colegiul CNSAS şi poziţia unei părţi semnificative a lumii intelectuale... Să nu uităm, în general, de ce nu am avut o lege a lustraţiei etc. etc. Să nu uităm că HRP a trimis ca reprezentanţi ai ICR în Germania colaboratori ai Securităţii... Toate acestea şi multe altele ce nu ar încăpea într-o pagină s-au sedimentat, au prins, au creat şcoală... dar şi reacţii adverse, pe bună dreptate. Să nu ne prefacem că timpul trece, că le rezolvă el timpul pe toate, ca o mamă îngăduitoare. Că nu este aşa. 
în curs de apariţie, în seria de autor, Curtea Veche
Ce drept avem noi să uităm ceea ce nici nu am apucat să ştim cum se cuvine? De unde destrăbălarea asta, largheţea asta de "intelectuali fini"? Parcă se spune că intelectualul trebuie să fie responsabil pentru comunitate. El este exemplul moral al comunităţii... Sau nu?
Vasile Ernu a participat azi la mitingul intelectualilor pentru susţinerea ICR.
Poate fi citit aici articolul său de pe CRITICATAC: 
Se va spune că nu e vina participanţilor că au apărut ca din senin pionierul-şef Răzvan Mihai Ungureanu, tânărul Paleologu şi gorilele lor din pază... Aşa să fie?
Niciodată nu ne miroase gura a usturoi... 
Cât de liberă este intelectualitatea din România? Parcă îl aud pe Paul Goma... E atât de liberă pe cât doreşte.
Cu câteva ore mai înainte am pus pe facebook un fragment din interviul luat lui Paul Goma de Liviu Antonesei în 1990, text apărut în decembrie acelaşi an în revista "Contemporanul". Îi mulţumesc lui Ovidiu Niţoi pentru devotamentul cu care culege textele vechi, uitate, neştiute ale lui Paul Goma.
Poate că Vasile Ernu seamănă cu Paul Goma, mai mult decât i-ar plăcea să recunoască:
"Ne-am adunat pentru cu totul altceva. Am venit să luptăm împotriva politizării unei instituţii, iar a fi împotriva politizării înseamnă a ne păstra spiritul critic, autonomia, distanţa față de orice formațiune politică. Am venit să ne reprezentăm pe noi nu să fim reprezentaţi de nişte oameni de partid. Reamintesc petiţia pentru cine a uitat pentru ce ne-am adunat".
Paul Goma, în 1990: 
"Ieşind în Piaţă, dar nu pentru putere, şi nu ostentativ împotriva puterii, ci să fie el însuşi, cum a învăţat de la maică-sa şi de la taică-su ce e bine. Dacă e creştin, a învăţat din catehism. Dacă e evreu a învăţat din cărţile lui sfinte. Oriunde există un cod moral. Şi codul ăsta moral este, întotdeauna, contrariul codului politic. Politica nu e morală..."

duminică, 17 iunie 2012

Să încercăm, de azi măcar, să fim normali

Dacă citeşti comentariile (mai ales anonimele, astea mă scot din sărite, pentru că arată cât suntem de dispuşi să asumăm ce spunem!) de pe bloguri etc. în legătură cu Noul Val de Epurări, vei trăi Ajunul Apocalipsei. O stare indusă. Situaţia originalei democraţii româneşti este dezastruoasă de 23 de ani, nu de câteva săptămâni. E trist că avem răul obicei de a ne vărsa sângele şi scuipa plămânii pentru cineva timp de câteva zile. Până ne trece. Uneori, persoana merită să te zbaţi. Rareori. Ce nu înţeleg este de ce nu deranjează epurarea politică întotdeauna. Sau de ce nu deranjează în aceeaşi măsură promovarea colaboratorilor Securităţii. De ce nu se foloseşte aceeaşi unitate în promovarea "valorilor naţionale"... Poate pentru că până acum nu au fost promovate valorile naţionale? De exemplu, cum spunea Ovidiu Pecican undeva: cronicarii; sau Budai-Deleanu... mergând pe ideea că o cultură (a unui popor) nu apare instantaneu. Zic eu acum: din Ana Blandiana, Nina Cassian, ponei roz, Sorin Antohi, Hoişie, Dinescu etc. etc. (Sigur că nu e vorba doar despre ei... cum se vor grăbi unii să mă atace!) Pe de altă parte, în nicio perioadă istorică, de la noi sau de aiurea, nu a fost unanimitate, nu s-a instaurat pacea în urma unor controverse de acest gen. Dar, în nicio altă perioadă istorică n-a fost atâta confuzie. Atâta lipsă de discernământ. Avem talentul de a crea false pericole... Nu pot uita cum intelectualii noştri de vază au pompat energie şi credit în mitul pericolului pe care îl reprezenta Vadim vs Iliescu... Şi acum ce? E Patria în pericol că nu va mai fi Patapievici la ICR? Nu cred. Suntem martorii pasivi ai matrapazlâcurilor politice "tot timpul anului" (mandatului) şi ieşim din turnul nostru doar când o vedetă media "e în pericol". Asta e cu adevărat trist. În rest, hai să punem osul la muncă. Hai să citim şi cărţile pe care le scriu oamenii trecuţi prin experienţe adevărate, nu doar prin imaginaţii, hai să nu mai stăm cu mâna întinsă, hai să tăiem buruienile de pe marginea drumurilor naţionale şi a străzilor din localităţi, hai să ne învăţăm copiii ce înseamnă curăţenia din jurul nostru şi igiena corporală, ce înseamnă să îl respecţi pe celălalt când te afli într-un mijloc de transport în comun etc. etc.... stăm foarte prost la toate aceste capitole. Hai să ne facem fiecare treaba pentru care ne-am pregătit. Dacă ne-am pregătit. Hai să nu mai împărţim societatea în "intelectuali de marcă" şi restul. Pentru că între sus şi jos suntem, de fapt, noi, toţi. Ne-a intrat propria bârnă în ochi şi nu avem perspectivă. M-am săturat de jelania şi scâncetele falsei apocalipse. Noi nu am trăit Apocalipsa. Au trăit-o alţii, asupra cărora nu pregetăm să ne pronunţăm după ureche.
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, despre Reeducare, prin care a trecut, şi i-a supravieţuit: "Acolo [Piteşti] a fost ceva care depăşeşte puterea umană de înţelegere, pentru că a fost războiul a două tabere supraumane; acolo a fost spaţiul în care, privit din afară, războiul a fost câştigat de satana, pentru că psihologii şi esteţii confundă aparenţele cu realitatea duhului şi ignoră faptul că această lume este un răstimp al mântuirii, singurul răstimp uman pentru mântuire. (...) dar înţelepciunea şi martirajul spiritual al supravieţuitorilor, ca şi vibraţia imensă a duhului este prea subtilă pentru sensibilitatea tocită a esteţilor, prea mistică pentru puterea de percepţie a psihologului, ca şi pentru orice fiinţă umană care nu a trăit în nebunie, ci doar în limitele bunului simţ comun. Numai cine are acea doză bună de nebunie, în sensul aserţiunii că lumea merge înainte prin nebuni, numai acela poate înţelege puţin. Nu tot. Nici noi nu înţelem tot, noi, care am trăit tot. Pentru că Dumnezeu a făcut de ruşine înţelepciunea lumii acesteia. Avem nevoie de o sensibilitate apocaliptică."
Dar comunismul ne-a afectat, printr-o reeducare de care nu suntem conştienţi, chiar mecanismele bunului simţ. Pentru a avea o "sensibilitate apocaliptică", aşa cum spune Calciu, trebuie să fi dobândit o "conştiinţă apocaliptică". Un tânăr puşcăriaş politic întâlnit de Calciu-Dumitreasa în 1948, la Jilava, spusese că nu vor supravieţui fizic şi spiritual decât aceia care vor dobândi o conştiinţă apocaliptică. Noi nu putem avea decât conştiinţa a ceea ce suntem (totuna cu a spune: suntem reflexul experienţelor noastre). Ar fi un prim pas spre cunoaşterea de sine. Asta ne-ar mai tăia din vârful nasului...
Mă deprimă atât de mult flecăreala de pe internet a unor nume reale şi destul de cunoscute cu tot felul de anonimi, care par să nu aibă altceva de făcut.
Mă gândesc că ar fi sănătos să încercăm, de azi măcar, să fim normali! Să avem discernământ. 
Ca şi cultura, discernământul se construieşte, nu apare din senin.