vineri, 11 ianuarie 2013

cam aşa se rosteşte adevărulAutorităţile moldovene vor răspunde credibil la întrebările legitime adresate în oct. 2010 prin petiţie de tinerii din Mişcarea „Democraţia Acasă” abia când vor anunţa că Paul Goma şi familia lui au primit cetăţenia moldoveană. Până atunci...
"Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, dl Mihai Ghimpu,

Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, dl Iurie Leancă

N O T Ă de P R O T E S T

din partea unui grup de tineri participanţi la revolta

anticomunistă din 7 aprilie 2009

Prezenta Notă de protest reprezintă îngrijorarea şi nemulţumirea noastră faţă de modul în care este tratată familia scriitorului PAUL GOMA, căreia i-a fost blocată în mod inexplicabil întoarcerea ACASĂ, anunţată pentru 2 octombrie 2010.

De-a lungul lunilor august şi septembrie 2010, autorităţile moldovene şi conducerea Uniunii Scriitorilor de la Chişinău s-au tot întrecut în promisiuni că, la 2 octombrie 2010, îl vor readuce acasă, în actuala Republică Moldova, pe celebrul scriitor disident PAUL GOMA, originar din s. Mana, judeţul Orhei, Basarabia, personalitate cu renume mondial, luptător anticomunist exilat la Paris în anul 1977, care a dedicat dramei Basarabiei circa 60 de opere, încercând să ne salveze pe noi, cei de aici, de închisoarea şi de teroarea bolşevică. PAUL GOMA este, deci, conaţionalul nostru, care, în ciuda tuturor suferinţelor prin care a trecut împreună cu familia sa, nu ne-a uitat, nu ne-a trădat, dimpotrivă, ne-a fost, decenii în şir, avocat înflăcărat în Occident şi clopotar al redeşteptării naţionale.

Pentru toate aceste sacrificii în numele cauzei naţionale şi general umane – lupta contra comunismului inuman – responsabilii de la Chişinău de afacerile externe şi de problema cetăţeniei, care se declară proeuropeni, anticomunişti şi chiar mari românii, i-au „mulţumit” cu vârf şi îndesat scriitorului PAUL GOMA: nu i-au acordat cetăţenia Republicii Moldova, anunţată cu mare tam-tam, nu i-au acordat distincţia Ordinul Republicii promisă cu surle şi trâmbiţe, nu i-au asigurat REVENIREA ACASĂ, nu i-au trimis scriitorului nici măcar un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 75-a aniversări. Mai mult decât atât, actualii diriguitori de stat, care au ajuns la putere pe spatele nostru, al tinerilor, şi-au închis toţi telefoanele, s-au ascuns prin birouri, vile sau bucătării, astfel încât nimeni dintre reprezentanţii presei nu le-a putut lua vreo declaraţie privind această situaţie penibilă, care a făcut de ruşine Republica Moldova în plan extern, dar şi în ochii noştri. Declaraţiile, explicaţiile şi scuzele oficiale de rigoare, privind blocarea revenirii la Chişinău, în 2 octombrie 2010, a familiei lui PAUL GOMA lipsesc până în prezent.

Ce popor, cu atât mai mult Republică aproape invizibilă pe harta lumii, şi-ar mai fi permis să dea cu piciorul într-o personalitate-simbol, disident cu renume mondial, scriitor universal, mândria neamului nostru?! Noi nu avem nevoie de certificate de la străini ca să-l iubim pe MIHAI EMINESCU, noi nu avem nevoie de sfaturile străinilor ca să-l iubim pe PAUL GOMA!

În legătură cu această „tăcere” şi „diplomaţie” suspecte ale autorităţilor de la Chişinău pe marginea „cazului GOMA”, care ne determină să bănuim că autorităţile moldovene se lasă influenţate de forţe oculte din exterior (implicate şi în ocupaţia noastră din 1940, 1944, când familia GOMA s-a refugiat din Basarabia), în calitatea noastră de cetăţeni ai RM şi de petiţionari, VĂ CEREM:

Publicarea motivelor exacte ale neacordării până în acest moment a cetăţeniei Republicii Moldova pentru scriitorul PAUL GOMA şi familia sa – soţia Ana Maria şi Filip Ieronim. Declaraţia strecurată în presă că soţia sa ar fi apatridă nu este convingătoare, deoarece şi scriitorul PAUL GOMA are statut de apatrid în Franţa, informaţie pusă pe blogul său personal. Despre care diferenţă de statut juridic este vorba şi dacă era necesară o modificare de legislaţie naţională, atunci de ce nu s-a operat în decurs de mai bine de câteva luni?

Publicarea motivelor exacte privind neprocurarea până în prezent a unei case de locuit în Republica Moldova pentru familia refugiatului din Basarabia PAUL GOMA, promisiune făcută de asemenea publică. Se ştia din start că PAUL GOMA doreşte să se întoarcă ACASĂ pentru totdeauna. Care demnitar sau funcţionar moldovean îşi imagina că PAUL GOMA va reveni la baştina sa fără soţia, care i-a fost alături peste 45 de ani şi care de altfel, aşa cum am aflat din presă, este de origine evreiască?

Publicarea motivelor şi termenelor exacte ale acordării cetăţeniei Republicii Moldova lui Dan Dungaciu, cetăţean român, consilier al Preşedintelui interimar Mihai Ghimpu, cunoscut ca expert în „gestionarea” banilor destinaţi culturii din Basarabia, mai ales prin „filtrul” de la Iaşi. Solicităm ca această informaţie să conţină numărul exact de zile în care i s-a acordat lui Dan Dungaciu cetăţenia RM, motivele „regimului de urgenţă”, temeiul juridic şi informaţii privind activitatea lui Dan Dungaciu în România de până la 1989, când PAUL GOMA lupta contra lui Ceauşescu şi a comunismului.

Publicarea motivelor exacte, care l-au împiedicat pe Preşedintele interimar Mihai Ghimpu să emită decretul promis privind acordarea celei mai înalte distincţii – Ordinul Republicii marelui scriitor PAUL GOMA, chiar şi în lipsa acestuia pe teritoriul RM, cu prilejul împlinirii la 2 octombrie 2010 a vârstei de 75 de ani.

RECHEMAREA AMBASADORULUI REPUBLICII MOLDOVA LA PARIS, Oleg Serebrian, care, prin comportamentul său şi al subalternilor săi: sfidător, arogant şi dispreţuitor faţă de familia lui PAUL GOMA, a adus atingere intereselor şi demnităţii naţionale. Diplomaţii lui Oleg Serebrian l-au tratat pe PAUL GOMA ca pe un gastarbeiter oarecare, umilindu-l. Aceasta e „misiunea” pentru care Serebrian a fost trimis la Paris, să calce în picioare personalităţile şi valorile neamului?

Sancţionarea ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Iurie Leancă, pentru proasta gestionare a „cazului GOMA”, fapt care a compromis excepţionalul eveniment anunţat al REVENIRII ACASĂ a familiei GOMA şi a adus prejudicii grave intereselor naţionale şi imaginii statului nostru pe plan extern. Oare cu care valori doreşte să intre în Europa Iurie Leancă, tendinţă pe care o găsim în elementul „Integrare Europeană” din titulatura ministerului, nu cumva cu importanţa propriei persoane în plan global?!

Confirmarea sau infirmarea publică a informaţiei, potrivit căreia actualul ministru de externe al Republicii Moldova, Iurie Leancă a activat în cadrul Ambasadei URSS la Bucureşti până la puciul de la Moscova din 1991. În CV-ul acestui ministru, afişat pe mai multe site-uri, scrie ca în 1986 „absolveşte Institutul de Relaţii Internaţionale din Moscova” (doar absolvent sau licenţiat?), iar între 1986-1993 a fost „angajat al Ministerului Afacerilor Externe”. MAE al cărei ţări şi unde, domnule ministru Leancă? Cerem să fie publicate detaliile, conform înscrierilor din cartea de muncă: data, luna, anul, locul de muncă, funcţia, categoria sau gradul diplomatic din perioada 1986-1993. Cerem, totodată, ca ministrul Iurie Leancă să informeze publicul, dacă are sau nu grad militar, daca „da”, care-i acesta şi al cărei ţări.

Înregistrăm prezenta notă de protest la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova şi la cel al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi aşteptăm răspuns în scris, conform competenţei, în termenele prevăzute de legea privind petiţiile cetăţenilor.

Nu trădaţi interesele şi valorile naţionale, pentru că veţi fi judecaţi dur de urmaşi!

Mişcarea tinerilor „Democraţia ACASĂ” (DA)"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu