duminică, 2 iunie 2013

„Copiii războiului şi ai foametei”Alexei Vakulovski, În gura foametei. Mărturii ale supravieţuitorilor, ediţia a II-a, Tracus Arte, 2013


 

 Flori Bălănescu


Cuvânt introductiv

[Tracus Arte a păstrat textul ce a însoţit prima ediţie, apărută la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2011; constat abia acum că este "ajustat" semnificativ şi rescris pe alocuri, fără acordul meu; public aici textul original] „Copiii războiului şi ai foametei”

Alexei Vakulovski s-a născut într-o familie de români, la 3 octombrie 1949, în satul Antoneşti, URSS, şi a murit la 19 mai 2006, în satul Antoneşti, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, în 1972, fiind considerat de colegi un vârf de lance al generaţiei lor. Nu a vrut să debuteze în timpul comunismului, atâta vreme cât aceasta însemna să scrie textul „de serviciu”, adică să-şi dea obolul ideologic. Ca urmare, cartea sa de debut, afla­tă în editură, deşi avea „bun de tipar”, nu a mai fost publi­cată. Alexei a ales să se întoarcă acasă, în ciuda faptului că i se propusese un post de lector la Universitatea din Chişinău. Acasă, Alexei şi Sofia au fost profe­sori de limba şi literatura română. Cei doi fii ai lor, Mihail şi Alexandru, le-au călcat pe urme, întrecându-i: au devenit scri­i­­tori de limba română. După 1990, au făcut studii în România (Mihail – doctoratul la Universitatea Bucureşti, Alexandru – facultatea la Univer­si­ta­tea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca).

De sute de ani, o realitate nedreaptă, politică şi istorică, însoţeşte soarta românilor dintre Prut şi Nistru. Situaţia este surprinsă de Mihail Vakulovski în împrejurările expulzării fratelui său din România, în martie 2009: „de astăzi frate-meu nu mai e în România – a fost amendat, expulzat şi interzis – ca om, nu neapărat ca scriitor. Existenţialism românesc (pe modelul «postmodernismului românesc»), un exemplu crud şi concret de frăţie româno-română”.

Strada din satul Antoneşti, pe care locuieşte familia Vakulovski, poartă numele „Alexei Vakulovski” – profesorul de limba şi literatura română care a refuzat să devină scriitor sovietic şi s-a întors acasă pentru a-i învăţa pe micii români sovietici limba maternă. Este unul dintre „anonimii” cărora li se datorează sabotarea rusificării totale în spaţiul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldoveneşti, prin conser­va­rea identităţii de la individ la individ. În epoca superteh­no­lo­gizării mijloacelor de comunicare şi mass-media, un atare mod de vedea lucrurile şi de a trăi pare derizoriu.

„O să mor şi n-o să văd cartea asta publicată”, a zis Alexei Vakulovski, copilul bântuit şi la maturitate de foamea îndurată în copilăria sovietică, alta decât cea din anii 1946-1947. Avea câţiva ani, într-o mână ţinea o carte, iar cu cealaltă strângea o bucată de pâine, îşi aminteşte sora sa.

În gura foametei are o istorie dramatică, precum istoria pe care o evocă. De foarte multă vreme, cartea caută un editor. A fost ani în şir amânată, plimbată, deşi după ce a fost gata, cu coperte cu tot, a fost cerută de cele mai mari edituri din România, înaintată de instituţii cu statut bine delimitat cultural, dar de fiecare dată se întâmpla ceva şi nu mai era publicată. Unele fragmente au fost reproduse de Paul Goma în Săptămâna Roşie (28 iunie-3iulie 1940) sau Basarabia şi evreii, unde au apărut şi fragmente din cartea de mai târziu, semnată de Larisa Turea, Cartea foametei.

Volumul cuprinde interviuri cu supravieţuitori ai foametei de după al Doilea Război Mondial, toţi din satul de baştină al lui Alexei Vakulovski – Antoneşti, în Basarabia. Majoritatea interviurilor au fost realizate în anii 1980 şi câteva în anii 1990.

Tema este puţin abordată în istoriografie şi literatură, deşi tumultul mediatic poate crea false impresii. Sensibi­li­tă­ţile presupuse de această realitate vastă şi trecută cu vederea la nivel oficial sunt confirmate şi de întâr­zierea cu care a fost recunoscută de Adunarea Parla­men­tară a Consiliului Europei, abia la 28 aprilie 2010, prin Rezuluţia nr. 1723. Astfel, foametea sistematică, gândită şi organizată de regi­mul stalinist de la Kremlin, în urma căreia au murit milioane de oameni, între care mulţi români basa­rabeni, este definită drept „crimă împotriva uma­ni­tăţii”.

Fragmentele din cartea de faţă sunt interviuri, deci măr­tu­rii, iar în istoriografie textele cu caracter de document nu sunt niciodată prea multe. Un demers consecvent al recupe­ră­rii memoriei trau­ma­tizate a românilor de la răsărit de Prut (parte importantă a naţiunii române şi, totodată, a conştiinţei sale vinovate) ar fi impus apariţia imediată a mărturisirilor de faţă, despre unul dintre cele mai criminale proiecte ale totalita­ris­mului sovietic: foametea din anii 1946-1947.

Basarabia era locuită la vremea luării în stăpânire de către regimul de la Kremlin, în urma cedării de către statul român, în iunie 1940, de o populaţie majoritar românească. În prezent, harta demografică a Republicii Moldova reflectă urmă­rile politicilor de deznaţionalizare aplicate de sovietici în regiunile alipite cu forţa. Deportările şi foametea au contribuit din plin la această reconfigurare.

Mărturisitorii-martiri ai foametei s-au stins unul câte unul. Au rămas aceste voci ale unora dintre ei. Autorul avea să povestească mai târziu cum a realizat înregistrările: seara se înţelegea cu vreun „moşneguţ de-al meu” să facă a doua zi interviul, dar omul nu mai venea. „Moşneguţul meu” murise.

„Au trecut ani de la foamete, dar consătenilor nu li s-a potolit durerea. Ei nu se sfiesc când li se împăinjenesc ochii sau când le tremură vocea. Uneori eram ispitit să cred că le iau o parte din povară, din durere, că îi ajut într-un fel.

Ei sunt copiii războiului şi ai foametei, sunt cei care au avut tăria, curajul şi norocul să înfrunte acel coşmar şi să rămână oameni. De la ei am avea încă multe de învăţat, dacă timpul nu le-ar fi duşman. Ei nu acuză, ci povestesc”, spune Alexei Vakulovski.

Supravieţuitorii mărturisesc, ei nu au avut niciodată inten­ţia de a deveni instanţe morale. Sunt oameni simpli, gos­podari, care, deşi umiliţi, chinuiţi, distruşi sufle­teşte, au rezistat, au reînviat. „Foa­me­tea poa­te n-ar fi ucis atâta lume dacă nu ne luau toată pâinea din casă. Mun­ceam zi şi noapte cu Colea, adunam pâinea, iar ei veneau şi ne-o luau. Nu dove­deai bine să hărmăneşti pâinea că veneau şi ţi-o luau toată, dacă nu dovedeai s-o ascunzi. Mama avea câteva desea­tine (1,20 ha) cu grâu, l-am strâns, l-am adus acasă, dar n-am dovedit să-l suim în pod căci au venit cei cu luatul şi ne-au poruncit să-l punem în căruţa lor. Mama a zis că grâul nu e al ei, ci al lui Colea. S-a gândit biata femeie că nouă au să ne lase, că le-a fi jele de tinereţea noastră. Ai găsit cui să le fie jele. Au luat tot grâul acela. Noi ascunsesem nişte pâine într-un poloboc. Au dat şi de ea, au luat-o, dar l-au târât cu ei şi pe Colea; l-au ţinut închis la Olăneşti trei luni de zile...”, îşi aminteşte Istina Coreţchi.

Prin editarea acestor fragmente de durere omenească, reali­za­torul lor a dorit atât recuperarea memoriei trauma­tizate a comunităţii din care a făcut parte, cât şi o împărtăşire tardivă din partea „fraţilor”. Românii basarabeni au avut parte nu doar de rusi­ficare, deznaţionalizare, deportări în Siberia, o parte conside­ra­bilă a lor, refugiaţi din calea războ­iu­lui în România din dreapta Prutului în perioada 1940-1944, au fost victimele „repatrierii” în Uniunea Sovietică, ale depor­­tărilor în Câmpia Bărăganului, mulţi au ajuns în închisorile politice româneşti. Comunismul a trauma­ti­zat oamenii atât la Vest, cât şi la Răsărit de Prut, iar în timpul marii foamete din anii 1946-1947, fiinţa umană a fost zdro­bită până la ultima fibră a rezis­ten­ţei biologice şi morale. O foamete gândită strategic la Moscova pentru a frânge orice urmă de rezistenţă. Aşa cum fusese gândită Marea Foamete din anii ’30, care a ucis milioane de ucraineni. „...Oamenii noştri sunt deprinşi cu secetele şi ştiu a le învinge. Dar ne-au luat toată pâinea din casă. Ne-au măturat podurile”. Grigore Moraru oferă astfel, involuntar, explicaţia pentru o foamete organizată şi nu una naturală.

Spaima a fost împinsă dincolo de limitele ei prin înfo­me­tare. Numai aşa pot fi înţelese gesturi ce nu fac parte din obişnuinţele noastre culturale, precum hrănirea cu ierburi, rădăcini, coajă de copac sau, mai ales, cu animale şi păsări ca pisici, câini, ciori etc., cu opincile din picioare – fierte. Dar şi antropofagia, nivelul ultim al trecerii în condiţia de limitare a fiinţei umane la conservarea biologică – într-o epocă în care regimul sovietic făcea propa­gan­dă despre cea mai umanistă şi înaintată ideo­lo­gie: comunismul.

Cazul Eudochiei Oprea, care a trecut prin război, prin foa­mete, apoi prin Siberia, de unde familia a revenit acasă în 1956, este exemplar. Soţii Oprea au supravieţuit tuturor acestor greutăţi, în ciuda faptului că statul sovietic le-a luat tot, „am crescut şi am educat zece copii”. S-au ajutat crezând în „Dumnezeu, căci numai El a avut grijă de mine şi de familia mea. El ne-a scos din toate greutăţile, El ne-a condus peste toate punţile pline de primejdii ale vieţii”. „Dar atunci, în iarna lui 1946-1947, mureau cu nemiluita. Nimeni nu le ducea contul. Iaca şi în partea asta de râpă i-au găsit atunci morţi în casă şi pe bărbat, şi pe femeie. De ajutor ziceţi? Dar cu ce te puteau ajuta? Dacă nu avea nimeni nimic? Nu avea nimeni o fărâmitură de pâine în plus. Prin alte părţi nu am ştiinţă cum a fost, dar la noi acesta e adevărul. Şi ce dacă aduceau mâncare de prin streini? Avea cineva saţ? Dar cât poate aduce un om? Dar cât pot mânca cinci? Opt? Zece?... Nu doresc nimănui să guste din amarul, chinul, nevoile, nedreptăţile pe care le-am îndurat noi. Să aibă oamenii parte de linişte, să nu li se bage nimeni în suflet, nici în casă. Să le fie la toţi casa ocrotită, să aibă pe masă o hrincă de pâine, pe care nimeni nu vrea să i-o fure, să le fie la toţi copiii veseli şi sănătoşi, să nu audă neam din neamul nostru de Siberii şi de ani de foamete…”.

Profesorul de geografie, cu studii liceale de agronomie în România interbelică şi universitare în Moldova postbelică, fostul primar Vasile Vaculovschi (tatăl lui Alexei) face o sinteză a peri­oa­dei de foamete pe care au trăit-o cu toţii. Cuvintele sale pot constitui un testament moral:

„Dacă ar fi fost atunci lichidate rechiziţiile, lumea n-ar fi murit de foame, ar fi rezistat, s-ar fi salvat. Greul foametei a fost dus şi-n 1946-1947 tot de bietul sătean. El nu e numai talpa ţării, ci şi ţapul ei ispăşitor.

O mare tristeţe mă copleşeşte când mă gândesc că urgia foametei a trecut parcă neobservată de ştiinţa noastră istorică. Rămân uimit când văd câte pete albe sunt în istoria noastră. Oamenii care o scriu nu par a fi cercetători serioşi, ci nişte pseu­do­sportivi care trec prin slalomuri, prin timpuri. Dar lumea nu uită foametea. Ştiu despre foamete chiar şi copiii cei mai mici. Doar în zilele celea negre le-au murit rudele, buneii. Mulţi poate au fost duşi în mormânt numai leşinaţi, căci ar fi o naivitate să vorbim la modul serios de o asistenţă medicală în acele timpuri. Omul crescut numai cu mirosul florilor nu poate rezista greută­ţi­lor vieţii, să nu uităm aceasta. Să le deschidem ochii urmaşilor noştri, să le spunem tot adevărul, chiar dacă acest adevăr muşcă. Chiar dacă acest adevăr doare”.

Aceeaşi idee este centrală şi în mărturia lui Efrem Vaculovschi (vărul lui Alexei): „Astăzi înţeleg altfel lucru­ri­le. Ştiu că au fost oameni care şi-au mâncat propriii lor copii. Ştiu că foamea îi înnebunea, îi făcea neoameni, dar atunci… Şi când o fac pe filozoful şi încerc să-i iert pe toţi, în faţă iarăşi îmi apare trupul pe jumătate jupuit al câinelui nostru care avea nişte ochi nemaipomenit de deştepţi. Oamenii care l-au mâncat n-au mai ieşit din foamete. S-au pierdut. Toate problemele acelea din timpul foametei şi-au făcut culcuş în mine şi mă chinuie. Eu îs copilul, eu îs înfometatul, eu îs ucigaşul, eu îs tata. ...Am convingerea că zile de acelea nu se vor repeta. Nu avem nici un drept ca să-i lăsăm pe nepoţii noştri să treacă printr-o foamete ca cea din anii 1946 – 1947. Ne ajunge nouă experienţa asta barbară. Oameni suntem”.

Neamul Vaculovschi a fost mare. Toţi au avut de suferit. Ion Vaculovschi (văr cu Alexei, fratele lui Efrem) nu poate uita că „Au măturat podurile. Parcă special au făcut asta ca să murim cu toţii. Să nu rămână nici un basarabean. Erai obligat să dai, să dai, să dai!! Umblau stribocii de la casă la casă”.

Pâinea (grâul) şi vaca erau principalele surse de supra­vie­ţuire. Şi tatăl – stâlpul care asigura mamei şi copiilor iluzia că nu se vor pierde. Atunci când „stribocii” le luau ultimul bob de grâu şi vaca, mai rămânea tatăl, care avea să umble pentru a aduce mâncare. Când el nu se mai întorcea de prin Ucraina sau era ucis pe loc ori dus în Siberia... copiii rămâneau ai nimănui. Unul dintre aceşti copii este Vasile Gaidău:

„Când tata a murit, s-a lăsat noaptea peste noi... Cum se vede, s-a gândit cineva că războiul i-a ucis pe puţini dintr-ai noştri şi s-au gândit animalele să născocească alt război, cel al foametei. Şi l-au născocit de nădejde. Căci foametea a furat mai mulţi oameni din satul nostru decât războiul... Ţin minte cum l-au dus pe tata la cimitir. Eu stam pe cuptor lipit de sobă. Hămesit de foame eram... M-am pus în genunchi lângă tata, am sărutat icoana, l-am sărutat pe tata şi i-am şoptit:

– Tată, mi-i a mânca.

Cu vorbele estea a fost dus la cimitir tata. ... Totdeauna când îmi era foame gemeam:

– Tată, mi-i a mânca.

Ştiu că majoritatea oamenilor la nevoie îşi amintesc de mamă. Eu nu. Eu nu-mi pot aminti de mama. Eu la o adică… Eu atâta pot zice şi acum:

– Tată, mi-i a mânca”.

Imaginea copiilor distrofici, cu faţa zbârcită de înfo­me­ta­re, a urmărit-o pe învăţătoarea Maria Vaculovschi (mama lui Alexei) toată viaţa: „[Activiştii] umblau pe la casele oame­ni­lor şi luau ultima bucăţică de pâine de la gura copiilor. Nişte brute. Nici la casa de copii nu era rai. Ne aduceau acolo copii orfani, distrofici, abia-abia răsuflau. Le eram şi mamă, şi educatoare… Mulţi dintre ei păreau nişte bătrâni pitici. Sunt convinsă că lucrul cel mai greu în lumea asta e la casa de copii în timpul unei eventuale foamete”.

Basarabenii plecaţi după arăneală în „părţile Poloniei”, în rea­litate în Ucraina, au găsit bunăvoinţă, milă, empa­tie. Ucrainenii pur­tau cica­tri­cele dure­roa­se ale Marii Foamete la care au fost siliţi în anii 1932-1933. Nicolas Werth o consi­de­ră una dintre „ma­rile operaţii teroriste secrete”, organizată de Stalin în Ucraina. În aceeaşi notă se păstrează şi alţi cercetători, pre­cum Joël Kotek şi Maxime Steinberg[1], care consideră că prin foametea orga­ni­zată regimul sovietic a urmărit distru­ge­­rea coloanei ver­te­brale a ţărănimii. Inter­pre­ta­rea este susţinută din plin de mărturiile din volumul de faţă. Ca şi în cazul reeducării de tip Piteşti (experiment ce a vizat transformarea morală a indivi­du­lui, prin distrugerea moştenirii sale cultu­ra­le, istorice şi sufle­teşti), nici experimentul vast al reedu­că­rii prin înfome­ta­re nu a fost total, ireversibil. Atât ucrainenii, cât şi basarabenii au reuşit să se salveze ca entitate indivi­du­a­lă şi comunitară.

Cuvântul final al lui Alexei Vakulovki, intitulat Punct sau Recviem, este în notă poetică, despre cunoaşterea de sine, recunoaşterea binelui şi răului, despre datoria fiului satului Antoneşti – unde au murit atâţia copii, tineri, bătrâni, femei şi bărbaţi, în timpul Foametei – de a nu lăsa vocea martorilor-martiri pe pustie, să se piardă:

„Luceafărul se prefăcu într-un ochi. Un ochi încărcat de lacrimi. Un ochi de copil înghiţit de foamete. Pe cer răsăriră sute de stele. Stele – ochi de copil. Îmi porunceau ceva în limba lor dumnezeiască”.

„Celălalt” nu poate da credit unui popor care contri­bu­ie prin părăsire la uciderea fizică şi simbolică a propriilor copii, care nu are capacitatea lăuntrică de a se în­toar­­ce empatic spre sine. Nimic nu se îndreaptă în istorie fără înţe­le­gere, asumare, căinţă şi responsabilitate faţă de tre­cut. Istoria pe care dăm vina, fără să ne-o asumăm, a făcut ca Alexei Vakulovski şi toţi oamenii năpăstuiţi din satul lui să îşi găsească odihna abia acum. Este rândul cercetătorilor să îşi asu­me faptele celor de dinainte, care i-au lăsat pe basa­ra­beni (şi pe bucovineni) pradă lipsei de speranţă şi disperării.

 
1 iunie 2013, F. Bălănescu şi Mihail Vakulovski. foto Cătălina Bălan

Mihai V., Flori B. foto DU

Mihai V., Flori B. foto DU

[1] Pe larg, în Stéphane Courtois (coord.), O noapte atât de lungă. Apogeul regimurilor totalitare în Europa, 1935-1953, trad. din limba franceză de Doina Jela Despois, Ed. Vremea, Bucureşti, 2008.

7 comentarii:

 1. Flori, am verificat acum manuscrisul - asa a plecat cartea spre editura, Mihai mi-a dat aceasta varianta, pe care o avea tot de la tine, poate ai modificat dupa, nu pot sti momentul nesincronizarii. In orice caz, editura chiar nu are vreo vina. Daca e sa fii suparata, poate pe noi. Eu iti trimisesem maniscrisul inainte de editare, dar nu mi-ai zis ca ar fi vreo problema. Imi pare rau de neintelegere

  RăspundețiȘtergere
 2. Tu mi-ai trimis un PDF, dar nu am verificat, pentru că nu mi-am imaginat că ar fi diferit de ce apăruse în prima ediţie... în orice caz, este ciudat, chiar dacă aş fi operat ulterior reformulări (deşi eu nu am mai umblat pe text după ce a fost publicat), nu aş fi scos fraze, precum: "Sensibi­li­tă­ţile presupuse de această realitate vastă şi trecută cu vederea la nivel oficial sunt confirmate şi de întâr­zierea cu care a fost recunoscută de Adunarea Parla­men­tară a Consiliului Europei, abia la 28 aprilie 2010, prin Rezuluţia nr. 1723. Astfel, foametea sistematică, gândită şi organizată de regi­mul stalinist de la Kremlin, în urma căreia au murit milioane de oameni, între care mulţi români basa­rabeni, este definită drept „crimă împotriva uma­ni­tăţii”.
  sau: "Unele fragmente au fost reproduse de Paul Goma în Săptămâna Roşie (28 iunie-3iulie 1940) sau Basarabia şi evreii, unde au apărut şi fragmente din cartea de mai târziu, semnată de Larisa Turea, Cartea foametei."
  Nu ştiu ce să cred...

  RăspundețiȘtergere
 3. Eu corectasem doar textul tatalui meu, apoi am bagat corectura in manuscrisul primit de la Mihai, fara sa observ schimbarea. Observasem doar ca multe paranteze devenisera note. Dar nu cred nici ca Mihai s-ar fi bagat in textul tau.
  Am verificat acum si textul de care zici lipsea in manuscrisul pe care l-am primit

  RăspundețiȘtergere
 4. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu textul meu. Verifică în prima ediţie şi vei constata că varianta din ediţia a doua este altceva. Notele de subsol sunt diferite şi ele între ediţii, dar asta ţine deja de "viziunea" redacţională. Cele făcute de mine au rolul de a dezambiguiza sau de a contextualiza (v. pp. 145-146, INST) şi la majoritatea regionalismelor m-am sfătuit cu Mihai la vremea respectivă.
  Habar n-am ce s-a întâmplat, pur şi simplu m-am speriat (şi supărat) constatând... constatarea... Poate reuşim să elucidăm misterul.

  RăspundețiȘtergere
 5. Nu e nici un mister, e clar ca Mihai a avut prefata in editia de la Tracus. Si pe aia mi-a trimis-o. Editura ne-a trimis pdf-ul, misterul poate e ca n-am observat niciunul

  RăspundețiȘtergere
 6. am verificat şi eu ultima variantă a manuscrisului dinaintea publicării primei ediţii (am 2 astfel de "ultime variante" - se numesc "In gura foametei_Alexei VKLVSK_flwr" şi "Alexei Vakulovski_In gura foametei_Varianta finala", ambele primite de la Flori), în ambele lipsesc fragmentele pe care le citezi mai sus. Cred că ai refăcut prefaţa înainte să publici cartea şi aşa la mine n-a mai ajuns ultima variantă a prefeţei, altă variantă nu există.

  RăspundețiȘtergere
 7. Mihai, manuscrisul electronic al cărţii a trenat multă vreme, ştii bine; orice reeditare ţine cont de ultima editare (în cazul nostru prima: INST); nu mai caut formulele vechi, pentru că o am pe ultima, cea publicată de mine; asta trebuia să ajungă la Tracus Arte; dacă nu a ajuns, atunci nu s-a paginat nici interiorul cărţii îngrijit de mine şi nici cuvântul introductiv valabil; abia acum îmi explic de ce nu sunt în ediţia a doua notele (erau vreo două mai ample şi cred că utile), deşi unele se regăsesc printre cele care nu-mi aparţin... în fine, trebuie ţinut cont de aspectele astea într-un (probabil) viitor editorial... (mai ştii că se oferise altcineva să reediteze "În gura foametei", îi spusesem să ceară fişierele la mine în caz că... dar nu m-a mai abordat...); e bine că ne-am lămurit, într-un fel ...

  RăspundețiȘtergere