miercuri, 9 mai 2012

Gh. Grigurcu, O carte închinată lui Gomatext apărut în revista "ACOLADA", aprilie 2012Gh. Grigurcu

O carte închinată lui Goma


Paul Goma 75 – Dosarul unei iubiri târzii
volum îngrijit de Flori Bălănescu, apărut cu sprijinul lui Gelu Tofan, 
Eagle Publishing House, 2010, 232 p.